Accesibilitate meniu • PAGINA PRINCIPALĂ
 • DESPRE NOI
 • OFERTA EDUCAȚIONALĂ
 • SECRETARIAT
 • DOCUMENTE
 • CONTACT
 • Noutăți
 • Elevi
 • Părinți
 • Profesori
 • Firme de exercițiu
 • Proiecte
 • Olimpiade
 • Publicații
 • Examene
 • Cantină
 • Informații pentru elevi
 • Admitere profesională
 • ŞCOALA DE ACASĂ
 • Burse
 • Bani de liceu
 • EURO 200
 • Consiliul școlar al elevilor
 • Transferuri elevi
 • Locuri de muncă pentru TINEri
 • Centru de excelenţă
 • Absolvenți
 • Șefi de promoție
 • Resurse educaţionale
 • Abonamente
  

An școlar 2021-2022


Burse pentru elevii de la învățământ liceal

Bursele şcolare în semestrul al II-lea, an şcolar 2021-2022, se acordă în limita fondurilor aprobate de Primăria Baia Mare. Astfel s-au aprobat 23 burse de merit, 27 burse de studiu şi 13 burse de ajutor social.
Dosarul pentru burse an şcolar 2021-2022, semstrul al II-lea, se depun până vineri 11 februarie 2022, inclusiv.
Cererile se pot lista de către elevi sau pot fi ridicate de la secretariat.
Cerere de acordare a bursei de studiu 
Cerere de acordare a bursei de ajutor social 
Declaraţie pe proprie răspundere părinte pentru elevii care solicită bursă de ajutor social conform art. 14 alin. 1 lit. d (Anexa 1) 
Criterii de acordare a burselor semestrul al II-lea 
Conform OME 3073/2022 actele doveditoare pentru constituirea dosarelor de burse se depun în primele 20 zile lucrătoare din semestrul al II-lea. Pentru semestrul al II-lea, an şcolar 2021-2022, bursele de merit se acordă la propunerea dirigintelui fără a se depune cerere.

Burse profesionale, pentru elevii de la învățământul profesional

HG nr. 951 privind acordarea burselor profesionale 

Documente

OME 3073/2022 - de modificare a OME 5870/2021 de acordare a burselor. 
OME 5870/22.12.2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat 
HG 1094/2021 privind modificarea cuantumului minim al burselor 
Ordinul 5085/2019 privind modificarea OMECTS 5576/2011 de acordare a burselor 
OMEN 3480/2018 privind modificări aduse Ordinului 5576/2011 de acordare a burselor 
Ordinul 5576/2011 privind acordarea burselor